அடிக்கடி உணவில் சுண்டைக்காய் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.